CNW:Counter od 15.1.2004


TOPlist

Měřeno od 25.1.2007

Asociace ředitelů gymnázií České republiky je profesní nepolitická organizace ředitelů gymnázií Čech, Moravy a Slezska (dále jen AŘG), která vychází z klíčové úlohy gymnázií ve vzdělání národa i ze specifického postavení ředitelů gymnázií jako řídících pracovníků právních subjektů.
 

 

Připomínky AŘG k financování nepedagogických pracovníků 13. září 2016 Rada AŘG ČR na svém jednání dne 13. 9. 2016 po projednání v krajských sekcích konstatovala, že navrhovaný model nevyřeší současný stav, zejména nedostatečný počet nepedagogických pracovníků na školách. Více zde.


13. září 2016 zasedala Rada AŘG 26. září 2016 Jednalo se o společném prohlášení AŘG a CZESHA k platům, o financování platů nepedagogických pracovníků, přípravě konference v příštím roce a také o "pamlskové" vyhlášce. Zápis najdete zde.


Společné prohlášení AŘG ČR a CESHA k aktuálnímu vývoji v oblasti učitelských platů 14. září 2016 Předsedkyně AŘG PhDr. Renata Schejbalová zveřejňuje toto prohlášení, které dojednala v minulých dnech s Ing. Jiřím Zajíčkem - předsedou Unie školských asociací.


Stanovisko AŘG k Nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky 22. srpna 2016 Předsedkyně AŘG PhDr. Renata Schejbalová vydala toto prohlášení.


Stanovisko AŘG k novele zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 22. srpna 2016 Předsedkyně AŘG uvádí: Podle názoru AŘG se navržené pojetí mistrovské zkoušky se zcela míjí s původním záměrem, kdy mistrovská zkouška měla v učebních oborech nahradit zkoušku maturitní, a tím zvýšit kvalitu a prestiž maturitní zkoušky jako takové a ve své podstatě omezit vysokou neúspěšnost některých oborů u maturitní zkoušky.

Více zde.


Připomínky k nařízení vlády pro stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu 30. června 2016 Předsedkyně AŘG zveřejňuje tyto připomínky k tzv. PHmax.


Potřebujeme víceletá gymnázia? 28. června 2016 Podívejte se na videozáznam debaty u kulatého stolu, kterou pořádala Stálá konference asoviací ve vzdělávání (SKAV) a EDUin 16. června. Dominantním diskutujícím byl RNDr. Jiří Kuhn. Více zde.


Výzva Rady AŘG 23. června 2016 Rada AŘG vydala stanovisko a výzvu, kterou reaguje na výsledek jednání vlády ČR o navýšení platů pracovníků v regionálním školství. Stanovisko kontinuálně navazuje na prohlášení AŘG ČR ze dne 18/3/2016 a závěry konference AŘG ČR z března 2016. Celé znění stanoviska najdete zde.


Konference AŘG 2016 22. června 2016 Právě byla uvolněna pro veřejnost další část videozáznamu z konference Asociace ředitelů gymnázií ČR (14. - 16. března 2016). Najdete ji na YouTube zde. Kompletní materiály o konferenci pak můžete prohlížet na této stránce našeho webu.

.

 


Stanovisko Rady AŘG 17. června 2016 Rada AŘG vydala stanovisko k Nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Celé znění stanoviska najdete zde.


Jednání Rady AŘG 23. května 2016 Dne 24. dubna se sešla v Praze Rada AŘG. Na programu měla dva body: Nepedagogické pozice na školách gymnaziálního typu a Výsledky připomínkového řízení na MŠMT. Více se dozvíte zde.


Konference AŘG 2016 23. května 2016 Tak ještě ke konferenci Asociace ředitelů gymnázií ČR: Kromě jiného se tam 16. března 2016 konala Valná hromada AŘG. Zápis z ní najdete na stránce věnované konferencím - zde.

Vám, kterým se na konferenci obzvlášť líbilo, je určen videozáznam našeho jednání. Najdete ho na YouTube zde. (Zatím jen první část.)


Konference AŘG 2016 18. dubna 2016 Ke konferenci Asociace ředitelů gymnázií ČR konané v hotelu Moskva ve Zlíně ve dnech 14. - 16. března 2016 se vracíme ještě jednou. Tentokrát díky kolegovi Alfredu Dytrtovi, který poskytl ze svého bohatého archivu výběr fotografií dokumentujících, jak to na této vrcholné události vypadalo. Snímky najdete na serveru Zonerama zde.


Konference AŘG 2016 8. dubna 2016 Všechny dostupné materiály představené na konferenci Asociace ředitelů gymnázií ČR ve Zlíně ve dnech 14. a 15. března najdete zde. Jsou ve formátu Adobe Reader (pdf). Na stejném místě jsou k dispozici i fotografie dokumentující nejen jednotlivá vystoupení řady atraktivních přednášejících, ale i atmosféru v jednacím sále hotelu Moskva.


Stanovisko AŘG 18. března 2016 Nová předsedkyně AŘG PhDr. Renata Schejbalová zveřejnila stanovisko Asociace ředitelů gymnázií ČR k problematice odměňování učitelů. Celé jeho znění si můžete přečíst zde.


Konference AŘG 2016 11. ledna 2016 Právě byly zveřejněny první materiály ke konferenci, která se tentokrát uskuteční v režii Gymnázia Uherské Hradiště.  Toto vrcholné setkání proběhne ve Zlíně (hotel Moskva) v termínu os 14. do 16. března 2016. Hlavním tématem konference je Všeobecné vzdělávání v evropském kontextu. Všichni zájemci o účast (z řad členů AŘG) musí do konce ledna odeslat závaznou přihlášku. Tu stejně jako oficiální pozvánku a ubytovací formulář najdete zde. A ještě připojujeme program.


Jednala Rada AŘG 18. prosince 2015 V září 2015 v Praze sešla Rada AŘG. Jednala o plnění závěrů Konference, kariérním systému, maturitách, přijímacích zkouškách, reformě financování atd. Více zde.


Společné prohlášení AŘG a CZESHA Praha 1. prosince 2015 Dvě nejvýznamnější profesní organizace ve  školství se shodly na společném prohlášení k situaci ve školství. Dokument podepsali Ing. Jiří Zajíček za Unii školských asociací ČR - CZESHA a RNDr. Jiří Kuhn za Asociaci ředitelů gymnázií. Znění textu najdete tady.


Setkání ředitelů gymnázií Ústeckého kraje 26. listopadu 2015 V nově zrekonstruovaném gymnáziu v Ústí nad Labem v Jateční ulici se sešli ředitelé gymnázií. Mluvilo se nejvíce o inkluzi a problémech, které přináší začleňování žáků s handicapy. Rozebírali se také záměry MŠMT týkající se jednotných přijímacích zkoušek a povinné maturity z matematiky. Ředitelé si také vyměňovali zkušenosti se sportovními kurzy, zahraničními cestami a projektovým řízením. Zápis je zde.


Nezaměstnanost absolventů SŠ 22. července 2015 Národní ústav pro vzdělávání vydal zprávu nazvanou Nezaměstnanost absolventů škol se střením a vyšším odborným vzděláním - 2015. Jak lze očekávat, nejlépe jsou na tom absolventi gymnázií. Nejvíc nezaměstnaných pak produkují učiliště a střední odborné školy - tedy nejvíce podporované (MŠMT a krajskými vládami) proudy vzdělávání. Podrobnosti si můžete přečíst zde.


Dokumenty z konference AŘG 8. dubna 2015 Přinášíme vám všechny materiály z nedávné konference. Jde o prezentace poskytnuté jejich autory a také videozáznamy některých vystoupení. Vše najdete na záložce Konference. Velké poděkování patří hlavnímu organizátorovi Robertu Novákovi z Gymnázia Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové za skvěle připravenou akci.


Program konference AŘG 18. března 2015 Dnes dorazil definitivní program konference, která se rozeběhne již za týden. Připomínáme tedy, že ve dnech 25. - 27. března nás bude kolega Robert Novák a Gymnázium Josefa Kajetána Tyla hostit v Hradci Králové. Ten program je zde.


Připomínky AŘG k Dlouhodobému záměru 2015 24. února 2015 - Zveřejňujeme naše připomínky k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 - 2020. Jde o připomínky zásadní a nesouhlasné. Dlouhodobý záměr není zpracován dobře! Celý text si můžete přečíst zde. Samotný návrh dlouhodobého záměru najdete tady.


Členské příspěvky 5. února 2015 Rada AŘG stanovila jako nejzazší termín pro zaplacení členského příspěvku na rok 2015 31. leden tohoto roku. Splnit svou povinnost zvládlo 120 ředitelů, což představuje 53 % členů v roce minulém. Podle článku 4 bodu 5. písmeno c) stanov nezaplacením členského příspěvku ve stanovené výši a termínu členství v AŘG zaniká.


Záštita na konferencí AŘG 2. února 2015 Dne 27. ledna 2015 přijal nad naší konferencí v Hradci Králové záštitu pan MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph. D., MPA. místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. Jím podepsané prohlášení si můžete přečíst zde.


Jednala Rada AŘG 18. prosince 2014 Před týdnem - 12. prosince 2014 se v Praze sešla Rada AŘG. Probrala maturitní zkoušky, přijímací zkoušky, reformu financování, kariérní systém, Národní radu pro vzdělávání a přípravu hradecké konference. Více zde.


Konference AŘG 14. listopadu 2014 Konference AŘG v roce 2015 se uskuteční ve dnech 25. - 27. března. Hostitelem bude kolega Robert Novák a Gymnázium Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové. Krásná budova školy od Josefa Gočára je nově zrekonstruována, takže kromě radosti ze setkání a plodného jednání se potěšíme i esteticky.


Zápis z jednání Rady AŘG 13. listopadu 2014 Dne 9. října 2014 v G Nad Štolou v Praze jednala Rada AŘG. Hovořilo se o financování regionálního školství (volil se náš zástupce do komise MŠMT), konferenci AŘG, kariérním systému i přijímacím řízení. Více zde.


Máte slovo 31. října 2014 V pořadu České televize Máte slovo (moderuje M. Jílková) vystoupí ve čtvrtek 6. listopadu 2014 ve 20:55 jako host Ing. Alfred Dytrt. Diskutovaným tématem jsou jednotné přijímací zkoušky a povinná maturita z matematiky. Dívejte se. Záznam najdete po kliknutí na logo ČT.


Zemřel Aleš Vondráček 20. září 2014 Odešel kolega - ředitel Gymnázia Karla Čapka v Dobříši a jeden z prvních předsedů naší asociace. Jeho jméno je spojeno s počátky víceletých gymnázií. Mnozí na něj budeme vzpomínat obdobně jako jeho kolegové z Dobříše - zde.


Ředitelé školy, otloukánci všech otloukánků Praha 28. dubna 2014 Přinášíme vám odkaz na článek Václava Klause mladšího - našeho bývalého kolegy. Text najdete na serveru Novinky.cz zde.


Konference AŘG ve fotografiích 22. dubna 2014 Právě jsme dostali k dispozici fotografie pořízené na letošní konferenci. Připomeňte si, jak to vypadalo v hotelu Clarion a také v rezidenci pražského primátora. Autory fotografií jsou Jan Volejníček z pořádajícího G Nad Štolou a Alfred Dytrt. Snímky jsou zde.


Prezentace předvedené na Konferenci AŘG 2014 7. dubna 2014 Přinášíme vám možnost připomenout si řadu zajímavých okamžiků z naší letošní konference, která proběhla v závěru března v hotelu Clarion v Praze. Vše je k dispozici zde. Video je poněkud náročné (kvůli své velikosti) na časovou délku stažení.


Stanovy AŘG - nové znění 4. dubna 2014 Letošní konference zahrnovala i jednání Valné hromady. Na ní byly diskutovány a odsouhlaseny nové stanovy, podle kterých je naše organizace "zapsaným spolkem", jak to vyžaduje nový občanský zákoník. Stanovy vstoupí v platnost, až budou zaregistrovány ministerstvem vnitra. Jejich znění je zde.


Pozvánka na Konferenci AŘG 2014 21. ledna 2014 Letošní konference se bude konat v Praze v hotelu Clarion ve dnech 26. a ž 28. března. Jelikož je Praha sídlem skoro všech ústředních orgánů, lze očekávat bohatou účast vysokých představitelů našeho školství. Tak se brzy přihlaste - bude to jistě stát za to. Materiály k přihlášení najdete zde.


Zápis z jednání Rady AŘG 16. prosince 2013 Dne 5. prosince 2013 s na G Nad Štolou v Praze sešla Rada AŘG. Na programu byl projekt ČŠI NIQES, přijímací řízení a vliv krajů na něj, projekt rozšířené maturity z matematiky, problematika dotací z EU, kariérní řád a program naší jarní konference. Více zde.


Placení členských příspěvků AŘG 9. prosince 2013 Prosím všechny kolegy hradící členský příspěvek, aby respektovali daný postup a uváděli správný variabilní symbol - viz zde. Jinak velmi ztěžují identifikaci platby. Vpravo se můžete podívat na excelovou tabulku Databáze členů AŘG s údaji o platbách (a s vašimi variabilními symboly). Neidentifikované platby jsou pod tabulkou se stávajícími členy AŘG. Platební morálka je na úrovni 75 %. Bergman


Zápis z jednání Rady AŘG 27. září 2013 Před týdnem - 19. září se na G Nad Štolou v Praze sešla Rada AŘG. Projednávala výsledky letošní Konference AŘG v Přerově a zabývala se přípravou příštího hromadného setkání. To se uskuteční 26. - 28. března 2014 v hotelu Clarion v Praze. Celý zápis si můžete přečíst zde.


AŘG má nový účet u FIO banky 20. září 2013 Upozorňujeme všechny členy, že v souladu s usnesením Valné hromady byl zrušen účet v KB a nově byl zřízen podstatně levnější účet ve FIO bance. Jeho číslo najdete na stránce věnované placení členských příspěvků - tedy zde.


Ředitelé G Ústeckého kraje jednali v Litoměřicích  18. června 2013 Ředitelé na své pravidelné schůzce vyslechli informaci o spolupráci s CZESHA, vyměnili si zkušenosti z maturit, prodiskutovali plány Kraje na zavedení jednotných přijímacích testů, zhodnotili soutěž Dobrá škola Ústeckého kraje a pohovořili na řadu dalších témat, která je ve školách trápí i těší. Více se dozvíte ze zápisu, který je vám k dispozici zde


Konference AŘG 2013 - Dag Hrubý 2. května 2013 Právě byla doplněna prezentace kolegy Daga Hrubého předvedená a živě komentovaná na přerovské konferenci. Oživit si ji můžete zde.


Konference AŘG 2013 ve fotografiích televizi 14. dubna 2013 Přinášíme vám sérii několika desítek snímků z přerovské konference. Připomeňte si chvíle, kdy jste se mračili i kdy jste se smáli. Tři galerie fotografií najdete zde.


Česká televize o ústavní stížnosti AŘG 14. dubna 2013 Česká televize přinesla dnes reportáž u připravované ústavní stížnosti týkající se neutěšeného pracovně-právního postavení ředitelů škol. z naší konference. Události si pusťte zde a posuňte jezdec na čas 34:48.


Konference AŘG 2013 v televizi 14. dubna 2013 Česká televize přinesla krátkou reportáž z naší konference. Podívejte se tady - část o konferenci začíná asi v sedmé minutě. Další reportáže je v regionální televizi Přerovsko - zde (začátek v čase 6:38).


Referáty přednesené na Konferenci AŘG 2013 - 2. várka 8. dubna 2013 Přinášíme vám druhou várku prezentací předvedených na přerovské konferenci. Týkají se témat Ekonomických otázek a Valné hromady. Najdete je zde.


Referáty přednesené na Konferenci AŘG 2013 6. dubna 2013 Přinášíme vám první várku prezentací předvedených na přerovské konferenci. Týkají se témat Vzdělávání budoucích učitelů a Kariérní systém. Najdete je zde.


Zajistěte si Newsletter 6. dubna 2013 Pokud vás zajímají novinky, zajímavosti a trendy ve vzdělávání, můžete se k nim snadno dostat prostřednictvím zpravodaje společnosti Scio, který vychází jednou týdně. Více zde a objednávky tady.


Pojeďte na Konferenci AŘG 2013 11. března 2013 Tak atraktivní program a tak významné hosty (včetně pana ministra) si nenechte ujít! Přijeďte do Přerova - konkrétně do Gymnázia Jana Blahoslava. Pozvánku, podrobný program a přihlášku najdete zde.


Zápis z jednání Rady AŘG 15. února 2013 Poslední jednání Rady konané 6. února bylo věnováno tématům cizí jazyk u maturity, příprava konference, spolupráce s vedením MŠMT, změny přijímacího řízení, standard učitele a kariérní systém. Více najdete zde.


JuniorErb 2013 15. února 2013 Do 24. února je možno přihlásit projekty do soutěže JuniorErb. Jedná se o soutěž pro mladé tvůrce (méně než 19 let) webů a webových projektů, které jsou nějakým způsobem spjaty s určitou obcí nebo regionem. Může se jednat např. o webové stránky obce, města, školy, sportovního oddílu, nějaké pamětihodnosti apod. Na vítěze čeká nejen spousta zajímavých cen, ale i setkání s předešlými vítězi na konferenci Junior Internet. Více zde.


Konference AŘG 2013 13. února 2013 Letos přivítá konferenci Přerov konkrétně Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola. Stane se tak ve dnech 3. až 5. dubna. Program je velmi zajímavý a je ozdoben i účastí pana ministra. Pozvánku, podrobný program a přihlášku najdete zde.


V Roudnici nad Labem jednali ředitelé G Ústeckého kraje  Roudnice nad Labem 3. října 2012 Ředitelé gymnázií Ústeckého kraje na svém setkání diskutovali rozdílnost dotací jednotlivým školám, ke které dochází i přes normativní financování. Dále si vyměnili zkušenosti z projektu EU peníze SŠ. Více se dozvíte ze zápisu, který je vám k dispozici zde


Odvolaní ředitelé si stěžují na konkurzy Praha 17. srpna 2012 Ministerstvo školství strhlo lavinu. Poté, co začala platit novela školského zákona, kraje a obce uspořádaly stovky konkurzů na místa ředitelů škol. Ti odvolaní si teď stěžují, že výběrová řízení byla někde politicky ovlivněná. Celý text je zde.


Ústecká sekce AŘG jednala v Litvínově Litvínov 6. června 2012 Čtrnáct ředitelů gymnázií Ústeckého kraje projednalo průběh a výsledky konkurzů, těžkosti ve financování škol, nesrovnalosti v přidělování dotací od zřizovatele, plán zavést povinné přijímací zkoušky a probrali i situaci kolem maturit. Podrobnosti se dozvíte ze zápisu, který je vám k dispozici zde


Stanovisko Rady AŘG k maturitní zkoušce z matematiky 2012 Karlovy Vary 10. května 2012 Rada zaujala stanovisko k nepovedenému didaktickému testu, který byl letos předložen maturantům, jež si zvolili vyšší úroveň náročnosti. Soubor ve formátu pdf je zde.


Zápis z Valné hromady AŘG - Staré Splavy 2012 Staré Splavy 11. dubna 2012 Pročtěte si zápis z poslední Valné hromady. Přináší souhrnné informace o všech důležitých bodech, o nichž jsme na konferenci na konci března jednali. Soubor ve formátu pdf je zde.


Josef Kubát v Hyde parku Praha 30. března 2012 Bývalý předseda AŘG a předseda Jednoty českých matematiků a fyziků vystoupil v televizním pořadu - podívat se můžete zde.


Konference AŘG Staré Splavy 2012 Staré Splavy 31. března 2012 Přinášíme fotografickou dokumentaci ze tříd dnů konference: 1. den, 2. den, 3. den. Autorkou snímků je vesměs hlavní pořadatelka Mgr. Emilie Ráčková - ředitelka Gymnázia Mimoň. A také prezentace jednotlivých řečníků - zde.


Konference AŘG Staré Splavy 2012 Mimoň 27. února 2012 Tradiční konference spojená s valnou hromadou a odbornými semináři  se uskuteční od pondělí 26. do středy 28. března 2012 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Další materiály (pozvánku, program, mapu, přihlášku) najdete zde.


Ústecká sekce AŘG jednala v Chomutově Ústí nad Labem 16. ledna 2012 Na jednání 13. prosince ředitelé probírali nové platové tabulky, slučování škol, šablony pro projekt EU středním školám, konkurzy na ředitele, přípravu Valné hromady AŘG a další témata. Také proběhla volba vedené sekce. Podrobnosti se dozvíte ze zápisu, který je vám k dispozici zde


Stanovisko AŘG k reformě financování školství Nymburk 11. ledna 2012 Rada AŘG ČR se shodla na tom, že model představovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR je jedním z možných způsobů, jak situaci řešit. AŘG ČR bude kroky ministerstva podporovat, pokud z dalšího postupu bude patrné, že nastavení parametrů pro financování všeobecného vzdělávání nebude v kolizi s probíhající kurikulární reformou podle platných RVP všech typů gymnaziálního vzdělávání, a pokud současně budoucí normativ zajistí standardní fungování tohoto typu škol. Více zde.


Funkční období ředitele - výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona Praha 10. ledna 2012 Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 166 se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“). Umožňuje se automatické prodloužení „funkčního období“ o dalších 6 let, nedojde-li v zákonem stanovené lhůtě k vyhlášení konkursu. Konkurs zřizovatel vyhlašuje na základě vlastního uvážení nebo na návrh školské rady nebo Česká školní inspekce. Celý text je zde.


MŠMT prosadilo Dlouhodobý záměr vzdělávání Praha, 16. listopadu 2011 - Vláda dnes schválila „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 - 2015“ pro oblast regionálního školství. „Po schválení novely školského zákona to je další velký úspěch vedoucí k reformě českého školství a naplnění programového prohlášení vlády,“ říká ministr Josef Dobeš. Více na stránkách MŠMT zde.


Změna RVP pro gymnázia Praha 29. listopad 2011 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vydal opatření, kterým mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Změna se týká počtu povinných maturitních zkoušek. Více na stránkách MŠMT zde.


Reforma systému financování regionálního školství Praha 28. listopad 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v průběhu září a října letošního roku představilo základní teze svého koncepčního záměru reformy systému financování tzv. regionálního školství. Nyní ministerstvo zahajuje odbornou veřejnou diskusi, jejímž cílem je zpětná vazba nutná pro konečné nastavení konkrétních hlavních parametrů, které budou pro nový systém financování RgŠ, jehož účinnost se přepokládá od roku 2013, rozhodující. Více zde.


Konference a valná hromada AŘG Praha 10. listopadu 2011 Příští celorepublikové setkání ředitelů gymnázií se uskuteční ve dnech 26, - 28. března 2012 ve Starých Splavech v hotelu Bezděz u břehu Máchova jezera. Tématy budou příprava nových učitelů, výhody všeobecného vzdělání, práce s nadanými žáky, financování regionálního školství a příprava standardů pro RVP Z.


Jednání Rady AŘG Praha 10. listopadu 2011 Rada jednala o novém modelu financování škol a o situaci gymnázií v podmínkách tzv. optimalizace. Vyslechla zprávy o činnosti pracovních skupin, ve kterých má AŘG své zástupce, zabývala se i formulací úkolů pro další období. Zápis je zde.


Průřezová témata ve výuce Praha 11. listopadu 2011 Doporučené očekávané výstupy, průřezová témata a jejich integrace do vzdělávacích oborů – to je problematika, o které se hodně mluví. Vyznívá však dosti teoreticky a někdy je problém si za odbornými termíny představit a stanovit něco konkrétního, co by mohlo přinést praktický užitek ve vzdělávacím procesu. Proto NÚV, divize Výzkumný ústav pedagogický připravil seminář právě na toto téma. Je určen všem učitelům základních škol a gymnázií a bude se konat 5. prosince 2011 na Pedagogické fakultě UK v Praze. Zájemci se mohou hlásit mailem na adresu pastorova@vuppraha.cz nebo telefonicky na č. 737 513 537.


Schůze středočeských ředitelů Praha 3. října 2011 Dne 29. září v Praze jednali ředitelé středočeských gymnázií. Komentovali kritickou situaci v provozních výdajích, probrali informace o chystané změně financování regionálního školství, zhodnotili maturity a zabývali se i dopady slučování škol.  Více zde.


Excelence středních škol Praha 1. září 2011 MŠMT vyhlašuje pilotní rozvojový program ke zkvalitnění vzdělávání talentovaných žáků na středních školách v návaznosti na výsledky žáků na soutěžích a přehlídkách, který umožní výrazně zvýšit finanční ocenění pedagogických pracovníků. Pokud byli vaši žáci úspěšní v krajských či celostátních kolech vědomostních soutěží, týká se vás to! Více zde.


Národní konference projektu KURIKULUM G Nymburk 12. září 2011 Projekt KURIKULUM G připravuje závěrečnou Národní konferenci, která se uskuteční 30. listopadu 2011 v Praze. Konference bude ohlédnutím za třemi roky realizace projektu na podporu učitelů gymnázií. Seznámí účastníky s výstupy výzkumné aktivity Kvalitní škola, která sleduje zavádění kurikulární reformy na gymnáziích, prezentovány budou i výstupy projektu z oblasti metodické podpory určené pro učitele gymnázií a zkušenosti pedagogů, kteří se do projektu zapojili. Více o programu a přihlášku najdete zde.


Připomínky k nové maturitní vyhlášce Praha 19. července 2011 Ministerstvo připravilo novou vyhlášku o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (maturitní řád). Nyní máte možnost se s ní seznámit a uplatnit své připomínky, a to prostřednictvím svých krajských předsedů. Ti provedou sumarizaci a předají dále k finálnímu zpracování předsedovi AŘG. Termín je do 2. srpna 2011. Návrh vyhlášky je zde.


Ústecká sekce AŘG měla jednání v Kadani Kadaň 1. července 2011 Na dvoudenním jednání se ve dnech 23. - 24. června 2011 sešli ředitelé gymnázií Ústeckého kraje. Vedle jednání o slučování škol a nové maturitě si našli čas i na bohatý kulturní program. Podrobnosti se dozvíte ze zápisu, který je vám k dispozici zde


Vznikl Národní ústav vzdělávání Praha 1. července 2011 V rámci optimalizace ostatních přímo řízených organizací MŠMT vznikl k 1. 7. 2011 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Ústav vznikl sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze a Institutem pedagogicko-psychologického poradenství.


Stanovisko Rady AŘG Nymburk 21. června 2011 Rada přijala na svém zasedání stanovisko k průběhu a výsledkům maturit 2011. Vidí v něm pozitiva, ale i nedostatky: neobjektivitu hodnocení, zvýšení zátěže pro chod škol, finanční náročnost. Celé stanovisko je k dispozici zde.


Zajímá vás vzdělávání mimořádně nadaných žáků? Praha 26. května 2011 VÚP v Praze připravil v rámci projektu KURIKULUM G setkání koordinátorů ŠVP z gymnázií. Uskuteční se 15. června 2011 od 9 do 15 hodin na Mensa gymnáziu, o. p. s., v Praze 6. Celá akce je zaměřena na vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Mgr. Václav Brdek, zástupce ředitele, koordinátor ŠVP a hostitel setkání vystoupí s příspěvkem Mimořádně nadaní žáci a individuální práce s nimi, Mgr. Dagmar Zadražilová, výchovná poradkyně z Mensa gymnázia promluví na téma Péče o žáky se  specifickými poruchami učení. V odpoledních hodinách Mgr. Simona Šedá z VÚP povede workshop nazvaný Jak vyhledávat nadané žáky a jak s nimi pracovat. Přihlášky na setkání je možno zasílat do 9. června 2011 a zájemci se mohou přihlásit také zde.


Chcete si s kolegy vyměnit zkušenosti o nových maturitách? Praha 26. května 2011 VÚP v Praze připravil pro vedoucí pracovníky z gymnázií, koordinátory ŠVP a další učitele dvě minikonference, organizované v rámci projektu KURIKULUM G. Jedno setkání se bude konat 16. června 2011 ve Zlíně, druhé 21. června v Praze. O čem se bude hovořit? O zkušenostech s projekty ESF, o řízení škol, které vznikly sloučením gymnázia a odborné školy a především o zážitcích a zkušenostech s novými maturitami. K tomuto tématu promluví i pozvaní hosté z CERMATu. Přihlášky na setkání je možno zasílat do 11. června 2011 a přihlásit se můžete také zde.


Usnesení Konference AŘG Znojmo 30. března 2011 Konference ředitelů gymnázií ČR proběhla ve dnech 28. - 30. března ve Znojmě. 154 delegátů jednalo o záležitostech našeho školství a gymnázií zvlášť. Vyslechli si příspěvky řady hostů a dospěli k závěrečnému usnesení. To je k dispozici zde.


Národní ekonomická rada vlády o vzdělání Praha 8. dubna 2011 Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání je k dispozici veřejnosti. Zde přinášíme kapitolu 3 nazvanou Vzdělanost. Soubor ve formátu pdf má velikost 2 MB, takže jeho stažení chvilku potrvá. Klikněte zde.


Asociácia riditelov štátnych gymnázií Piešťany 21. března 2011 Kolega Zdeněk Botek (G Uherské Hradiště) reprezentoval AŘG na jednání ředitelů slovenských státních gymnázií. Pořídil záznam, který je vám nyní k dispozici zde. Na stránky partnerské asociace se dostanete kliknutím na logo vlevo.


Členské příspěvky AŘG Teplice 8. dubna 2011 Do 8. dubna 2011 zaplatilo členský příspěvek na rok 2011 169 z 310 zapsaných členů AŘG. Všichni zaplatili v krajích Libereckém, Pardubickém a Vysočina, na čtvrtém místě je kraj Jihočeský. Ve dvou krajích naopak nezaplatil vůbec nikdo. Přehled o stavu členské základny najdete v souboru v excelu ve sloupci vpravo. Číslo účtu pro zaplacení poplatku pak hledejte zde. Z. Bergman


Výchova ke zdraví počtrnácté Praha 18. března 2011 Od 15. do 17. dubna proběhne v Benešově u Prahy již 14. ročník celorepublikové konference Fórum výchovy ke zdraví, jehož je Výzkumný ústav pedagogický dlouholetým spolupořadatelem. Konference je tradičně pořádána pod záštitou ministra školství a hlavního hygienika ČR. Setkání je určeno především učitelům základních a středních škol, kteří na svých školách vyučují a garantují problematiku ochrany a podpory zdraví. Prezentujícími budou opět významní odborníci, kteří přinesou nové informace z výzkumů ze zahraničí i z ČR, seznámí účastníky konference s výsledky různých projektů zaměřených na podporu a ochranu zdraví a poskytnou praktické zkušenosti ze škol. Součástí konference bude jako každoročně prezentace nakladatelství a firem, jejichž činnost souvisí s podporou zdraví. Pozvánka s programem konference a s informacemi k účasti zde.


Konference o ICT ve školství Praha 3. března 2011 Vydavatelství IDG Czech Republic, a.s. pořádá dne 23. března 2011 v Malostranském paláci v Praze odbornou konferenci s doprovodnou výstavou ICT ve školství 2011 - konferenci o informačních a komunikačních technologiích ve školství. Konference je určená pro ředitele škol, pedagogy, ICT metodiky, zástupcům pedagogických a vzdělávacích institucí, představitelům státní správy a samosprávy, dodavatelům ICT technologií, poskytovatelům elektronických služeb a dalším zájemcům o danou problematiku. Konference se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy, děkanky Pedagogické fakulty UK v Praze a ředitelky Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a za účasti významných společností a firem v pozicích partnerů, sponzorů konference a vystavovatelů. V současné době byl zprovozněn formulář elektronické závazné přihlášky (registrace) na webové stránce konference zde.


NERV navrhuje bakalářské vzdělání pro učitele Praha 2. března 2011 Národní ekonomická rada vlády navrhla několik opatření v oblasti školství. Pro učitele (kromě těch na 1. stupni ZŠ) by mělo být dostatečnou kvalifikací bakalářské studium doplněné krátkým pedagogickým kurzem. Dalším návrhem je výuka pouze jednoho povinného cizího jazyka - a to angličtiny. A pokud jde o státní maturity, tak ty by měly ověřovat poze zvládnutí českého jazyka, angličtiny a matematiky. Více o návrzích zde. Hlasovat můžete v anketě vpravo. Z. Bergman


Členské příspěvky AŘG Teplice 2. března 2011 Do 28. února 2011 zaplatilo členský příspěvek na rok 2011 50 z 309 zapsaných členů AŘG. Všichni zaplatili v krajích Libereckém a Pardubickém, na třetím místě je kraj Ústecký. V sedmi krajích naopak nezaplatil vůbec nikdo. Přehled o stavu členské základny najdete v souboru v excelu ve sloupci vpravo. Číslo účtu pro zaplacení poplatku pak hledejte zde. Z. Bergman


Oborové semináře Praha 2. března 2011 Projekt KURIKULUM G připravuje celou řadu oborových seminářů, určených gymnaziálním učitelům. Účastníci na nich získají metodickou podporu i praktické materiály do výuky, setkají se s kolegy z oboru i se zajímavými hosty a mohou se inspirovat pro svoji práci. Více informací o nabídce konkrétních akcí včetně termínů, míst konání a přihlášek najdete zde. V březnu a dubnu se budou konat semináře z němčiny, českého jazyka a literatury, z ICT, z hudebního oboru a z chemie. Další semináře budou pak probíhat v červnu. Semináře jsou zdarma, účastníkům lze po předložení platných jízdních dokladů proplatit cestovné.


Konference AŘG - pozvánka Nymburk 11. února 2011 Dějištěm letošního setkání bude Znojmo, a to ve dnech od pondělí 28. do středy 30. března 2011. Pozvánku a program s mapou najdete zde. Návratku odešlete co nejdříve - počet míst v sále je omezen.


Diskuse o standardech k RVP ZV Praha 10. února 2011 Vážení kolegové, rádi bychom Vás pozvali k účasti na veřejné diskuzi o standardech k RVP ZV pro 5. a 9. ročník. Podrobnější informace, ukázky standardů a vstup do diskuze najdete na Metodickém portálu. Přímý vstup do diskuze je zde: http://diskuze.rvp.cz/standardy. Diskuzi připravilo MŠMT ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, probíhá do 17. února 2011.
S pozdravem PhDr. Stanislava Krčková, ředitelka, Výzkumný ústav pedagogický v Praze


Zachraňme osmiletá gymnáziaZachraňme osmiletá gymnázia Mimoň 7. února 2011 Skupina učitelů se rozhodla vyzvat ministra školství pomocí petice k zastavení kroků směřujících k redukci osmiletých gymnázií. Na petici se můžete podívat zde. Vyjádřit názor lze na Facebooku tady.


Národní setkání zástupců gymnázií Praha 4. ledna 2010 V polovině prosince 2010 proběhlo setkání zástupců AŘG s představiteli České školní inspekce. Jednalo se hlavně o tom, jak gymnázia naplňují kurikulární reformu. Prezentace předsedy AŘG i zástupkyně ČŠI p. Spálové jsou zajímavé. Nejdůležitější však jsou závěry, ke kterým jednání dospělo. Všechny podstatné dokumenty ze setkání jsou k dispozici v rubrice Materiály pro informaci a k diskusi. V menu volte Zájmové okruhy - Koncepce školství.


Virtuální hospitace z fyziky na téma SETRVAČNOST Praha 4. ledna 2010 Koncem prosince byla zveřejněna virtuální hospitace , ve které vyučující fyziky Mgr. Šárka Kvasničková z Gymnázia Na Zatlance bourá společně s žáky prvního ročníku často mylné představy o pohybu těles. Hodina má vysoké hodnocení a získala dokonce medaili Metodického portálu www.rvp.cz. Diskutovat o ní můžete 13. ledna jak s vyučující, tak i s didaktikem prof. RNDr. Emanuelem Svobodou, CSc. z Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze. Více informací najdete na Digifoliu.


PF 2011


Setkání ředitelů G Pardubického kraje Holice 28. prosince 2010 Jednání ředitelů se zabývalo vývojem kolem nových maturit, přijímacími zkouškami, jednáním na ČŠI a dalšími záležitostmi organizačního rázu. Zápisy najdete v příslušné sekci v menu vlevo. Zaslal Mgr. L. Pacák, G Přelouč.


Konference AŘG 2011 Praha 13. prosince 2010 Jako každý rok i v roce 2011 proběhne Konference AŘG. Dosud však nebyl stanoven přesný termín a hlavně místo konání. Předseda AŘG tedy vyzývá, aby se přihlásili zájemci, kteří by se ujali role organizátora. Rámcový termín je od konce jarních prázdnin do přijímacích zkoušek. Počet účastníků je předpokládán v rozmezí 200 až 250. S nabídkami se obracejte na předsedu AŘG RNDr. Jiřího Kuhna - G Nymburk.


Ředitelé gymnázií Ústeckého kraje jednali v Teplicích 7. prosince 2010 Hlavní závěry: Financování škol by mělo být zřizovatelem každoročně přehledným způsobem zveřejněno. Postrádáme větší transparentnost a zveřejnění kritérií důležitých pro určení pořadí uspokojování investičních záměrů škol. V problematice projektů vnímáme neprůhlednost hodnocení projektů a netransparentnost schvalování spoluúčasti na projektu. Celý zápis je zde.


Ministerstvo reaguje pozitivně na podnět AŘG Praha 5. prosince 2010 V dopisu, který z MŠMT obdržel předseda AŘG, se uvádí: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se ztotožňuje se závěry Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR, a proto připraví novelu zákona o pedagogických pracovnících, která bude lépe vyhovovat potřebám a možnostem škol a školských zařízení. Celý text dopisu si můžete přečíst zde.


Nové virtuální hospitace: Tv, Nj, D Praha 1. prosince 2010 Skočte si na tělocvik! Čerstvě zveřejněná hospitace byla natočena na gymnáziu v České Lípě a můžete v ní vidět chlapce z kvinty, kteří se střídavě věnují sportovním aktivitám na třech stanovištích. Cílem vyučujícího PhDr. Radka Častulíka bylo procvičit herní činnosti jednotlivce ve florbalu a basketbalu a trénovat skoky na malé trampolíně (rozběh, odraz, skoky bez rotace, salto vpřed). Můžete se zapojit i do diskuze k této virtuální hospitaci, která se bude konat ve středu 8. prosince 2010 od 16 do 17 hodin. Kromě vyučujícího se jí zúčastní i expertka Mgr. Šárka Maleňáková z oddělení pedagogiky a sportu na Fakultě sportovních studií MU v Brně. Více informací najdete v digifoliu. Další hodiny zde (Nj) a tady (D).


Kvalitní škola dokončuje druhou etapu výzkumu Praha 1. prosince 2010 V těchto dnech spatřila světlo světa publikace shrnující závěry 2. etapy výzkumu Kvalitní škola, který popisuje a vyhodnocuje procesy zavádění kurikulární reformy do praxe. Publikace bude oficiálně představena na Kulatém stole, který proběhne jako součást minikonference konané 10. prosince 2010. Dozvíme se tam, jak gymnaziální učitelé vnímají probíhající kurikulární reformu a jak jsou o ní informováni. Více zde.


Koučování učitelů úspěšně funguje Praha 1. prosince 2010 Od 1. září 2010 běží 3. etapa koučování koordinátorů ŠVP a vedoucích pracovníků gymnázií. Případové studie z druhé etapy si můžete prostudovat v digifoliu. Oč se při koučování jedná? Koučovaný s koučem formou rozhovorů (na úvod rozhovor osobní, poté rozhovory po Skypu) probírají situace, které koučovaného trápí. Kouč, který má vlastní pedagogickou praxi a orientuje se ve školské problematice, formou vhodných otázek navede koučovaného tak, aby se na své problémy podíval z nadhledu a dokázal najít řešení, které by ho samotného třeba ani  nenapadlo. Služba je díky financování projektu KURIKULUM G učitelům poskytována zdarma. Pokud si chcete dobít energii, zvýšit si sebevědomí, naučit se řešit vztahy na pracovišti, umět odpočívat nebo bojovat se syndromem vyhoření, zkuste se také nechat koučovat. Přihlášku do 4. etapy koučování, která začíná v únoru 2011, najdete zde.


Zápis z jednání Rady AŘG Praha 19. října 2010 Maturitní generálka a nadúvazkové hodiny byly (kromě jiného) tématy jednání předsedů krajských sekcí AŘG. Hosty byly představitelé Českomoravského odborového svazu - pánové Dobšík a Berka. Zápis ve formátu pdf je zde.


Setkání ředitelů G Pardubického kraje Pardubice 14. října 2010 Jednání ředitelů se soustředilo na informace ze strany zřizovatele a také ČŠI. Hovořilo se o plánu zredukovat počet žáků na gymnáziích. Zápisy najdete v příslušné sekci v menu vlevo. Zaslal Mgr. L. Pacák, G Přelouč.


Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Praha 13. října 2010 Ve snaze přispět k rozvoji České republiky hledala ke konci roku 2009 pražská kancelář společnosti McKinsey & Company oblast pro svou veřejně prospěšnou studii, v níž by mohla využít svých kompetencí a jež by měla zásadní význam pro Českou republiku. Po diskusích s vůdčími osobnostmi české podnikové a akademické sféry a politiky jsme se rozhodli zaměřit na vzdělávání. Jak řekl jeden vrcholový manažer: „Z dlouhodobého pohledu není snad pro zemi důležitějšího tématu.“ Více zde.


Schůze středočeských ředitelů Praha 12. října 2010 Dne 1. října se v Praze sešli ředitelé středočeských gymnázií. Jednali o ekonomické situaci škol, vztahu ke zřizovateli, o novele zákona o pedagogických pracovnících i o platech ve školství.  Více zde.


Reportáž o proplácení nadúvazkových hodin Praha 15. září 2010 Televize R1 (v rámci TV Prima) odvysílala reportáž o problematice nadúvazkových hodin. Ministerstvo tvrdí, že ředitelé škol si předpis špatně vykládají. Více zde.


Rozhovor s novým poradcem ministra Praha 15. září 2010 Ministr školství má nového poradce pro zjednodušení právních předpisů a snížení administrativní zátěže škol. Je jím ředitel gymnázia PORG V. Klaus ml. Rozhovor s ním si můžete poslechnout zde.


Stanovisko Rady k novele zákona o pedagogických pracovnících Nymburk 9. září 2010 Odmítavý postoj zaujala Rada AŘG k náborovému příspěvku, výhrady má i ke stabilizačnímu příspěvku a nesouhlasí s úplným zrušením platových stupňů. Více zde.


Videopozdrav ministra školství Praha 30. srpna 2010 Poslechněte si (a podívejte se na) ministra školství Josefa Dobeše. Pan ministr představuje své priority a zásady. Klikněte zde.


Nový ministr školství Praha 14. července 2010 Včera byl uveden do funkce nový ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Je jím psycholog Mgr. Josef Dobeš. Ve své funkci chce navázat na reformní kroky své předchůdkyně Miroslavy Kopicové. Úpravou právních norem se hodlá zasadit o odbourání zbytečné byrokracie, která neúměrně zatěžuje školy.

Nový ministr má ale před sebou celou řadu dalších složitých úkolů. „Musíme konečně rozetnout gordický uzel státní maturity, čeká nás reforma vysokých škol, která rozhodně nespočívá jen v zavedení školného, musíme rozšířit možnosti předškolního vzdělávání, nový impuls musí dostat také odborné školství atd. Nárůst agresivity na školách pokládám za velký problém, je potřeba zlepšit klima na školách a zvýšit respekt učitelů u žáků i rodičů – a k tomu musí ministerstvo vytvořit odpovídající podmínky, včetně nárůstu počtu školních psychologů. Naléhavých úkolů je celá řada a já se na tu práci těším,“ uzavřel nový ministr školství Josef Dobeš. (Převzato z webu MŠMT.)

Část koaliční smlouvy věnovaná školství vědě, výzkumu a sportu je zde.


Kulatý stůl o známkování Praha 12. července 2010 Jednání u kulatého stolu SKAV bylo tentokrát soustředěno na problém známkování či slovního hodnocení žáků. Více zde.


Stanovisko Rady AŘG Praha 12. července 2010 Rada AŘG zaujala odmítavé stanovisko k novele zákona 563/2004 S,., o pedagogických pracovnících. Přijaté znění novely jde proti systému týdenní evidence odpracovaných hodin, který je na školách většinově využíván. Přijatým opatřením budou ředitelé nuceni proplácet vyučujícím i přespočetné hodiny, které vůbec neodpracovali. Více v rubrice Rada/Stanoviska.


Jednání Rady AŘG Praha 12. července 2010 Rada projednala plnění úkolů od minulého jednání, předseda podal informaci o činnosti za období březen - červen, zhodnoceny byly výsledky voleb do Poslanecké sněmovny s ohledem na možný vývoj školství, probrány byly problémy v jednotlivých krajích hlavně s ohledem na rozpočet a omezování víceletých gymnázií. Více v rubrice Rada/Zápisy z jednání.


Vzpomínka na konferenci v Novém Městě na Moravě Teplice 2. července 2010 Než se rozjedete na prázdniny, připomeňte si pracovní atmosféru i hezké chvíle z konference AŘG v hotelu Medlov.


Minikonference pro gymnázia Praha 3. června 2010 Dovolujeme si Vás pozvat na Minikonferenci nejen pro koordinátory ŠVP nazvanou:  Náměty a inspirace. Program je zaměřen na informace o úpravách ŠVP, na náměty k rozvíjení gramotností, na poučení ze sledování souladu ČŠI, na seznámení s pracovními listy v profilové maturitní zkoušce a na další informace z dění v projektu Kurikulum G např. o využití virtuálních hospitací ve školách. Minikonference se uskuteční 15. června v Praze na Gymnáziu Na Zatlance a 17. června v Brně na Gymnáziu Brno-Řečkovice. Více po kliknutí na logo. T. Pavlas


K maturitní generálce se přihlásilo přes 700 škol Praha 14. května 2010 Jak oznámilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, počet škol přihlášených k MAG'10 překročil 50 % všech SŠ. K 13. květnu jich bylo přesně 725. Více po klinutí na logo MŠMT.


Státní maturita - slyšení v Senátu Praha 13. května 2010 Dne 14. dubna 2010 proběhlo v Senátu ČR veřejné slyšení na téma státní maturita. Hostem byla paní ministryně, někteří senátoři, ředitel CVVZ, autoři petic a mnoho zástupců školské veřejnosti. Více po kliknutí na logo Senátu.


Státní maturita - legislativní past na ředitele Hradec Králové 19. dubna 2010 Cílem tohoto dokumentu je upozornit širokou odbornou, laickou i politickou veřejnost na stále a dlouhou dobu přetrvávající inkoherenci mezi platnými právními normami, nově zaváděnými právními normami a riziky spojenými s jejich zaváděním do školské praxe při realizaci „Státních maturit“. Více zde.


Hodnocení učitelů a jejich motivace Třinec 12. dubna 2010 Vážení kolegové, plním sliby a posílám svou přednášku do našeho fóra v Medlově. Pokud budete mít k čemukoliv komentář, budu velice rád a pokusím se naše zkušenosti dát během roku dohromady. Na příští asociaci založíme diskusní stůl, u kterého bychom si řekli s čím máme dobré zkušenosti a co lze rovnou zavrhnout. Soubory z přednášky naleznete na těchto stránkách. Z. Laník


Zápis z jednání Konference a Valné hromady AŘG Nymburk 9. dubna 2010 Na stránce věnované konferencím AŘG se dnes objevily další dokumenty: zápis z jednání konference a valné hromady, zpráva o činnosti Rady v uplynulém období a stanovisko AŘG k novým maturitám.


Politici o nové maturitě Praha 6. dubna 2010 Nečas (ODS): Státní maturita je zatěžováním učitelů a buzerací studentů. Více zde. Chládek (ČSSD): Maturita je paskvil. Více zde. Nejsilnější politické strany jsou tedy k projektu státních maturit nepřátelské. Ostatní strany státní maturitu chtějí. Stihnou ODS a ČSSD po volbách změnit zákon? Jsou tyto strany schopny dohody? Proběhne v příštím roce maturita podle současného znění zákona? Ovlivní snaha získat volební hlasy osud státní maturity? Odpovědi patrně přinese až podzim.


Prezentace z konference AŘG Nové Město na Moravě 29. března 2010 Konferenční příspěvky prof. Černohorského, dr. Krčkové, ing. Zeleného, dr. Hrubého, dr. Ubra a Mgr. Nováka si můžete stáhnout a prohlédnout na stránce věnované programu konferencí AŘG. Stačí kliknout zde.


Přihlášení na vysoké školy - statistika Praha 27. března 2010 Kam (na jaké obory) se hlásí úspěšní maturanti? Kolik z nich je z gymnázií a kolik z odborných škol? Jaká je úspěšnost uchazečů? A jak se to vše vyvíjí v čase? Materiál zpracovaný společností Scio je ve formátu wordu k dispozici po kliknutí na logo.


Porovnání typů přijímacích zkoušek na VŠ Praha 27. března 2010 Jak nejlépe a nejefektivněji vybrat vhodné uchazeče pro studium na vysoké škole? Akceptováním výsledků nové státní maturity, vlastními přijímacími zkouškami jednotlivých fakult nebo komerčními zkouškami typu Národní srovnávací zkoušky? Materiál zpracovaný pro Akademické fórum je ve formátu wordu k dispozici po kliknutí na logo.


Patříme mezi poslední tři země bez centralizované maturity? Praha 27. března 2010 Některé argumenty uváděné ve prospěch státní maturity nejsou založeny na přesných údajích - spíše naopak. Přitom argumentovat zkušenostmi z ciziny je jistě vhodné, jen si nesmíme vybírat pouze to, co se nám hodí. Takovým neobjektivním výběrem lze totiž zdůvodnit prakticky cokoliv. Materiál zpracovaný společností Scio je ve formátu wordu k dispozici po kliknutí na logo.


Program konference AŘG Nové Město na Moravě 17. března 2010 Poslední verze programu konference, která se uskuteční již příští týden v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě, je vám k dispozici po kliknutí na logo wordu. Pokud se chcete na mapě přesvědčit, kde se místo jednání nachází, klikněte sem.


Počet členů AŘG Teplice 15. března 2010 Podle stanov se členem stane ten ředitel gymnázia, který zaplatí členský příspěvek. To učinilo 251 ředitelů. Zánik členství kvůli nezaplacení příspěvku nastane 6 měsíců po marném uplynutí termínu stanoveném Radou. A Rada stanovila termín 5. dubna běžného roku. Loni tomuto kritériu nevyhovělo 20 ředitelů, takže nyní máme 231 členů. (V Plzeňském kraji zbyl jediný.)
  Pro rok 2010 zatím zaplatilo jen 61 členů. Protože však někteří platí poštovní složenkou, je jejich platba neidentifikovatelná podle variabilního symbolu. Někde se vybírají příspěvky do klobouku a jeden člen je pak vloží na účet hromadně. Pokud v takovém případě nenásleduje mail s uvedením jmen plátců, jsou tyto platby opět neidentifikovatelné.
  Na přehled plateb po jednotlivcích i krajích se můžete podívat zde:
Z. Bergman


Náklady na novou maturitu Praha 4. března 2010 Pracovníci MŠMT a CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) zpracovali pro poslance zprávu o připravenosti nové maturity. Kromě jiného z ní vyplývá, že v roce 2011 bude na zajištění společné  části maturit vynaloženo 274 256 000 Kč. Z toho 61,5 mil. obdrží školy formou rozvojového programu (dostanou počítač, skener a tiskárnu). V následujícím roce (kdy přibude jedna zkouška) to pak bude 303 792 000 Kč a z toho pro školy 74,4 mil.

Nač se peníze vynakládají dokumentuje např. poslední vyhlášená soutěž o veřejnou zakázku na Monitoring a vyhodnocení přípravy a realizace projektu maturitní generálky MAG´10. Za obligátní 2 mil. Kč (bez DPH) zpracuje vybraná firma prováděcí projekt MAG' 10 - tedy navrhne, jak by měla proběhnout maturitní generálka. Na vyhlášené i již uzavřené soutěže a jejich náklady se můžete podívat po kliknutí na logo.


Jednání na MŠMT Praha 2. března 2010 Dne 26. 2. 2010 se sešli členové Rady AŘG ČR (Dytrt, Kuhn, Růžička) s náměstkem ministryně RNDr. Kitzbergerem. Byly projednány následující okruhy problémů s tím, že pan náměstek je zařadí do svého vystoupení na konferenci AŘG ČR v Medlově. Výchozím podkladem byla stanoviska Rady AŘG ČR ze dne 22. 1. 2010.
- nová maturitní zkouška a její podpora ze strany MŠMT
- přijímací řízení – zjednodušení procesů, počet přihlášek atd.
- H 53 – finanční zajištění RVP Gv
- úvazky zástupců – změna kritéria počtu přidělených tříd
- maturity současné (výklad MŠMT k počtu členů zkušební komise)
- čerpání finančních prostředků, tzv. šablony pro ZŠ (dostupnost pro nižší stupeň G a střední vzdělávání)
- vystoupení RNDr. Kitzbergera na konferenci AŘG
A. Dytrt


Jednání karlovarské sekce Karlovy Vary 25. února 2010 Včera se sešli ředitelé gymnázií Karlovarského kraje. Jednali o hranici počtu týdně odučených hodin pro gymnázia, o přijímacích zkouškách, o problematice pracovní doby a přespočetných hodin, o postavení gymnázií v kraji a také zvolili (staro)nové vedení. Více po kliknutí na krajský znak.


Tisková konference k nové maturitě Praha 2. února 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo tiskovou konferenci, na které vystoupila paní ministryně Miroslava Kopicová, její náměstek Jindřich Kitzberger, ředitel CERMATu Pavel Zelený a předseda AŘG Alfred Dytrt. Na záznam jejich vystoupení před novináři se můžete podívat na webu MŠMT po kliknutí na logo.


Program a přihláška na konferenci AŘG Nové Město na Moravě 6. února 2010 Konference a valná hromada AŘG ČR se bude konat v hotelu Medlov v Novém Městě na Moravě ve dnech 24. – 26. 3. 2010. Program je atraktivní a prohlédnout si ho můžete zde. Přihláška je pak pro vás připravena zde. Do hotelu můžete nahlédnout po kliknutí na jeho logo vlevo.


Jednání Rady AŘG v Nymburku Nymburk 22. ledna 2010 Rada AŘG projednala několik významných témat. Zvláště pozitivní je, že zaujala a zveřejnila svá stanoviska k nim. Podívejte se na zápis z jednání. Více zde. Hlasováním v anketách ve sloupci vpravo můžete dát vědět, jak se Rada svými stanovisky trefila do vašeho názoru.


Stanovisko Rady AŘG k přípravě nové maturity Nymburk 22. ledna 2010 AŘG ČR dlouhodobě podporuje projekt nové maturitní zkoušky jako nutný objektivizovaný výstup středoškolského vzdělávání. Rada AŘG apeluje na všechny subjekty, které mají vliv na spuštění a úspěšnou realizaci maturitních zkoušek podle nového modelu, tedy na politickou reprezentaci země, MŠMT, CERMAT, vedení všech typů škol, učitele i media, aby v dalším období učinily vše pro dodržení platného termínu pro zahájení maturit podle nového modelu. Více zde.


Stanovisko Rady AŘG k financování ŠVP Nymburk 22. ledna 2010 AŘG ČR pokládá jakékoliv zpochybnění hranice 53 hodin na jednu třídu a týden, snahy o její snížení či odklad povinnosti Krajů řídit se touto hodnotou při přípravě rozpočtu na rok 2010 za zásadní nezákonný zásah do RVP. Tato změna nejenže potírá záměry kurikulární reformy jako celku, ale přímo znemožňuje gymnáziím realizovat jejich ŠVP ve schválené podobě. Více zde.


Stanovisko Rady AŘG k přijímacím zkouškám Nymburk 22. ledna 2010 AŘG vnímala s rozpaky již tu změnu v organizaci přijímacích zkoušek, kterou přinesla aktuálně platná vyhláška. Změna, která měla přinést větší možnost výběru mezi školami, snížení stresu uchazečů i jejich rodičů a v neposlední řadě i snížení administrativní zátěže školám, měla v praxi v naprosté většině případů zcela opačný efekt. V současnosti připravovaná úprava, která vrací přijímací řízení do podoby shodné se stavem v roce 2008, však rozhodně není krokem správným směrem. Tato úprava nereflektuje aktuální situaci a ani do budoucna neskýtá záruky pozitivní změny. Více zde.


Setkání ředitelů gymnázií Ústeckého kraje Ústí nad Labem 6. února 2010 Dne 18. prosince jednali na Gymnáziu Václava Šmejkala v Ústí nad Labem členové ústecké sekce AŘG. Program se týkal projektu tzv. "páteřních škol" Ústeckého kraje, evaluačního serveru a činnosti AŘG. Více po kliknutí na znak kraje.


Konference a valná hromada AŘG Praha 27. ledna 2010 Konference a valná hromada AŘG ČR se bude konat v hotelu Medlov v Novém Městě na Moravě ve dnech 24. – 26. 3. 2010. Přihlášky rozešlou začátkem února předsedové krajských sekcí, stažení z těchto stránek bude také možné. Do hotelu můžete nahlédnout zde. A. Dytrt


Etická výchova a finanční gramotnost Praha 20. ledna 2010 Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová představila na dnešní tiskové konferenci dvě témata, která vnímá v současném společenském kontextu jako velmi naléhavá a považuje jejich výuku za mimořádně důležitou - etickou výchovu a finanční gramotnost. Více po kliknutí na logo.


S děkany o maturitě Praha 20. ledna 2010 Nová maturita, kterou budou žákyně a žáci středních škol poprvé skládat v roce 2011, má mj. posílit partnerství mezi vysokými a středními školami. Návaznost vysokoškolského přijímacího řízení na státní maturitu přispěje ke snížení administrativy zátěže i efektivnějšímu využití finančních prostředků. Zvýší také prestiž středních škol a komfort uchazeček a uchazečů o studium na VŠ. Více po kliknutí na logo.


Alfred Dytrt v Událostech a komentářích Praha 9. ledna 2010 Na téma výuky jazyků na našich školách diskutoval dne 7. ledna 2010 v pořadu ČT 24 předseda AŘG Ing. Alfred Dytrt. Záznam můžete zhlédnout po kliknutí na logo ČT.


4,5 miliardy pro ZŠ Praha 15. prosince 2009 Během následujících tří let budou moci základní školy zažádat o 4,5 miliardy korun z prostředků strukturálních fondů. Díky předem připraveným šablonám dosáhne na evropské peníze opravdu každá škola. Jednoduchý a přístupný způsob čerpání je jednou z priorit ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové. Kdy přijdou na řadu střední školy? Více po kliknutí na logo.


Česko je příkladné v zavádění klíčových kompetencí Praha 11. prosince 2009 Dnes skončilo v Praze třídenní pracovní setkání odborníků na problematiku klíčových kompetencí a rozvoj kurikula. Zástupci Irska, Anglie, Belgie, Rakouska, Dánska, Španělska a České republiky se shodli na tom, že je nutné reformovat systém hodnocení. Děti by již neměly být hodnoceny pouze za znalosti, ale také za dovednosti, aktivitu a vyjadřování vlastních názorů. Více po kliknutí na logo.


Setkání ředitelů gymnázií Ústeckého kraje Klášterec nad Ohří 24. listopadu 2009 Dne 10. června proběhlo v Klášterci nad Ohří jednání ústecké sekce AŘG. Významným bodem programu bylo loučení s kolegy odcházejícími do důchodu: Jiřím Jedličkou, Josefem Moluem a Petrem Praibišem. Foto je zde.


Stanoviska Rady AŘG Praha 26. října 2009 Dne 1. října se na G Jana Keplera v Praze sešla Rada AŘG. Kromě jiného projednala stanoviska k přijímacímu řízení na střední školy, k nové maturitě a k úsporným opatřením v hospodaření škol. V sekci Rada/Zápisy z jednání si můžete přečíst podrobnosti.


Alfred Dytrt v pořadu Otázky Václava Moravce Praha 18. října 2009 Ve známem diskusním pořadu České televize vystoupil předseda naší organizace a odpovídal na otázky týkající se nové maturity. Na záznam pořadu na webu ČT se můžete podívat po kliknutí na obrázek.


Rozhovor pro Rádio Impuls Praha 7. října 2009 Předseda Asociace ředitelů gymnázií České republiky Alfréd Dytrt mluvil v pořadu Impulsy Václava Moravce o státních maturitách. Článek s přepisem rozhovoru je nejčtenější a nejlépe hodnocený mezi všemi pořady tohoto typu. Klikněte na foto a přeneste se na stránky Rádia Impuls a přesvědčte se sami.


Setkání ředitelů G Pardubického kraje Pardubice 2. října 2007 Ředitelé hovořili o nové maturitě, o vývoji českého školství i o aktuálních organizačních záležitostech. Zápis je zde. Zaslal RNDr. Dag Hrubý, G Jevíčko


Odklad maturit Teplice 9. září 2009 Poslanci odhlasovali další odklad nových maturit - o jeden rok. Znamená to, že spousta vykonané práce přijde vniveč. Ještě horší však je, že ředitelé, učitelé i veřejnost ztrácí důvěru ve vyhlášení politiků. Kdo ví, co si vymyslí nová vláda a noví poslanci? Budoucnost je nejistá. Pro odkaz na článek v iDnes klikněte na obrázek.


Podpora mobility ve vzdělávání Praha 4. září 2009 Komise Evropských společenství připravuje Zelenou knihu, jejímž cílem je přispět k rozvoji vzdělávání cestou zvýšení mobility mladých lidí připravujících se na budoucí povolání. Skupina VII MŠMT ČR zaslala návrh znění Zelené knihy AŘG k připomínkování. Podněty shromažďuje a zpracovává Mgr. Zdeněk Pracný, vedoucí oddělení středního vzdělávání. Zasílejte je ale prostřednictvím svých krajských předsedů. Kniha ve formátu .pdf je ke stažení zde.


Státní maturity aneb Noční můra slabých a nepřipravených Praha 19. června 2009 Jeden ze stěžejních argumentů odpůrců státních maturit je, že je nesrovnatelná maturita na gymnáziu a např. na učňovské škole. Plně souhlasím s tím, že je to maturita nesrovnatelná. Ovšem právě to, že se jedná o závěrečnou zkoušku na různých typech škol nesrovnatelné úrovně, ale přitom je hodnocena stejným slovem MATURITA, je zásadně chybně. Pokračování zde. (Převzato z Neviditelného psa.)


Setkání ředitelů gymnázií Ústeckého kraje Ústí nad Labem 26. května 2009 Dne 10. června proběhne v Klášterci nad Ohří jednání ústecké sekce AŘG. První jednání proběhne na gymnáziu a pak na zámku. Nejprve jsou na programu tyto body: financování školství, nová maturita, počet hodin ve třídě za týden. Hosty budou Ing. Harašta (vedoucí OŠMT KÚ), Ing. Kouda (zástupce hejtmana), Ing. Jakubec (člen Rady ÚK) a p. Houška (starosta Klášterce nad Ohří). Nakonec proběhne oficiální loučení s kolegy odcházejícími do důchodu: Jiřím Jedličkou, Josefem Moluem a Petrem Praibišem.


Ředitelé škol zřejmě budou muset letos podávat majetkové přiznání 19.5.2009, Zdroj: ČTK
Ředitelé škol budou muset letos zřejmě poprvé podávat majetková přiznání, tak jako to dělají třeba ústavní činitelé. Sněmovna totiž v pátek opět odložila novelu zákona o střetu zájmu, která by je této povinnosti zbavila. I kdyby byla později schválena, nezačne už platit do června, kdy se musí majetková přiznání podávat. ČTK o tom informoval mluvčí Jiří Kubalík ze Strany zelených, jejíž poslanec a exministr školství Ondřej Liška návrh předkládal.

  "Poslanci ostatních stran, kteří opětovně odmítli zařadit tento bod do programu, se chovají bezohledně k ředitelům a ředitelkám škol, na jejichž bedrech už tak spočívá v mnoha ohledech byrokracie spojená s řízením škol," uvedl Liška.
  Ředitelé škol by měli podávat přiznání o svém majetku, příjmech, darech a vedlejších činnostech poprvé do konce letošního června. Novela se týká pouze řídících pracovníků státních či obcemi zřízených škol, nikoli škol, jejichž zřizovateli jsou ministerstva vnitra či obrany, a to kvůli rozdílům v právním postavení těchto škol.
  Povinnost podávat majetková přiznání i pro ředitele škol sněmovna prosadila loni na jaře přes nesouhlas Senátu a prezidenta. Majetková přiznání musejí kromě ústavních činitelů a řídících pracovníků státních nebo obcemi zřízených institucí předkládat také šéfové ústředních státních orgánů, ředitelé tajných služeb a členové statutárních, řídicích, dozorčích a kontrolních orgánů. Již loni byli povinnosti zbaveni soudci a státní zástupci, přibyla naopak některým policistům.


Konference AŘG v Plzni Plzeň 31. března 2009 Ve dnech 25. - 27. března 2009 proběhla v plzeňském hotelu Angelo konference Asociace ředitelů gymnázií ČR. Zúčastnilo se 145 ředitelů z celého Česka. Hosty konference byli: Milada Emmerová - hejtmanka, Jindřich Kitzberger - náměstek ministra školství, Martin Mach - ředitel Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, Jan Sokol - Univerzita Karlova a další.


Standard kvality profese učitele Praha 16. března 2009 MŠMT zahájilo veřejnou diskuzi k tvorbě Standardu kvality profese učitele. Definování  kvality práce učitele bude základem pro zamýšlený systém profesního růstu. „Všechny pedagogy vyzývám k účasti ve veřejné debatě o standardu kvality jejich práce,“ řekl ministr Ondřej Liška. Klikněte na logo MŠMT a zapojte se do diskuze.


Program konference AŘG Plzeň 16. března 2009 Nad konferencí, která se bude konat 25. - 27. března v hotelu Angelo v Plzni převzala záštitu hejtmanka Plzeňského kraje Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Více o programu se dozvíte po kliknutí na logo školy a do hotelu se můžete podívat zde.


Nová maturita Praha 16. března 2009 V současnosti se ve sdělovacích prostředcích objevují informace, naznačující, že spuštění nové maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010 je ohroženo, či ještě více, že bude termín opět posunut. Jelikož přípravy maturity běží podle plánu a není žádný důvod, proč by tato zkouška neměla proběhnout v daném termínu, připravil CERMAT souhrn nejdůležitějších změn a rozšiřujících informací. Více po kliknutí na logo.


Přijímací řízení vyjmuto nebo nevyjmuto z režimu správního řízení? Praha 3. března 2009 Poslanecká sněmovna odhlasovala změnu školského zákona, která založila jeho vnitřní rozpornost. Byť jsou tedy určitá řízení „jako by" ze správního řízení vyloučena, ve skutečnosti tomu tak není a být nemůže. Více po kliknutí na logo MŠMT.


Jednání ředitelů gymnázií Středočeského kraje Praha 11. února 2009 Na programu jednání byly přijímací zkoušky, náhrady při pracovní neschopnosti, ekonomické podmínky pro činnost gymnázií, ŠVP a vztah ke krajskému úřadu. Zápis najdete po kliknutí na znak kraje. Korespondence mezi řediteli škol a hejtmanem Středočeského kraje je k dispozici v menu KRAJE - Středočeský - Předseda... Materiály zaslal J. Kuhn, G Nymburk.


Neposlušným ředitelům poslal Rath výstrahu Praha 9. února 2009 Středočeský kraj nepotrestá ředitele středočeských škol, kteří nereagovali na anketu hejtmana Davida Ratha. Toho popudilo, že ze 107 škol odpovědělo jen 44. Zvažoval proto, že neposlušným ředitelům sníží osobní ohodnocení o 2 000 korun. Anketa se týkala názvu univerzity, kterou chce hejtman ve středních Čechách vybudovat. Více po kliknutí na logo. Převzato z iDnes.cz.


Hejtman Středočeského kraje chce potrestat ředitele Praha 6. února 2009 Hejtman Rath včera před televizními kamerami prohlásil, že uvažuje o výtce, důtce či finančním postihu ředitelů středních škol, kteří mu neposlali vyhodnocení ankety o názvu nové vysoké školy. Na vlastní uši to můžete slyšet zde - čas vysílání zpravodajství si můžete posunout na 22:25. Je to neuvěřitelné... Z. Bergman, G Teplice.


Konec diskriminace nepedagogických pracovníků Praha 2. února 2009 Vláda na svém dnešní zasedání schválila změnu zařazení nepedagogických pracovníků ve školství v rámci stupnic platových tarifů. Nově se budou nacházet ve stejné stupnici jako pedagogové a tarifní složka jejich mzdy (nikoliv celkový plat) se zvýší v průměru zhruba o 16%. (Převzato z webu MŠMT.)


Konference AŘG v Plzni  Ústí nad Labem 15. ledna 2009 Konference AŘG se bude konat 25.-27. března 2009 v Plzni, prosíme o Vaše náměty k programu, také prosíme o  pomoc při zajištění osobností, které by na konferenci vystoupily. Prosíme také o tipy na vhodné lektory… Kolega Kašpar už založil pracovní skupinu (do které se také můžete hlásit) a připravil „nástřel programu“, do kterého jsem zahrnul i některé další (i vaše) náměty.


Rozvojový program MŠMT pro rok 2009  Teplice 29. prosince 2008 Dne 18. 12. vyhlásilo MŠMT program, který má v příštím roce zajistit učitelům navýšení nenárokových složek platu. Kritérii pro vyplácení odměn jsou a) míra účasti na tvorbě, koordinaci nebo řízení vzdělávacích projektů vedoucích k dosahování klíčových kompetencí žáků, b) uplatnění moderních a efektivních metod ve výchovně vzdělávacím procesu, c) výkon činnosti výchovného poradce, metodika informačních a komunikačních technologií, metodika prevence. Celkem je na program připravena suma 3 mld. Kč, což představuje asi 12 tisíc Kč na učitele za rok. Obdobný program dotovaný 330 mil. Kč je připraven i pro nepedagogické pracovníky. Více na webu MŠMT.


Schůzka ředitelů Moravskoslezského kraje Český Těšín 5. listopadu 2008 Na tento den a do tohoto města je naplánováno jednání AŘG Moravskoslezského kraje. Pozvánku s programem a dalšími podrobnostmi najdete zde. Mgr. Zdeněk Laník, G Třinec


Metodický portál RVP Praha, 24. října 2008 Metodický portál přináší inspirativní příručku nazvanou Příklady dobré praxe. Obsahem Příkladů dobré praxe jsou náměty pro výuku vzdělávacích oborů, náměty, jak provádět evaluaci školy a jak hodnotit klíčové kompetence. Jednotlivé příklady dobré praxe obsahují řadu zajímavých příloh, jako jsou např. zadávací listy pro žáky, učební texty, materiály pro učitele, powerpointové prezentace či video a audio ukázky. PDP vyšly také jako tištěná publikace. Celou publikaci si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.


Schůzka ředitelů gymnázií Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 20. října 2008 Milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si Vás pozvat na jednání AŘG ČR – sekce Ústeckého kraje, které se bude konat v pátek 10. října 2008 od 9.30 hodin v Gymnáziu v Bílině. Z programu: hodnocení konference v Čelákovicích, zpráva o jednáních na MŠMT (Změny ve ŠZ - přijímací řízení aj., „nová“ maturitní zkouška, zákon o pedagogických pracovnících, výuka v cizích jazycích, změny projektů DVPP), zkušenosti s řízením školy v menším městě, se slučováním škol, rady kolegům do života u příležitosti ukončení funkce ředitelky gymnázia (kolegyně Mrázová). A. Dytrt, předseda AŘG


Stávka 9. června 2008 Praha, 27. května 2008 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jak jistě dobře víte, dne 9. 6. 2008 vstoupí zaměstnanci školství do jednodenní stávky, aby tak vyjádřili svůj nesouhlas s financováním školství v roce 2008. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství přešel na základě nesplněných požadavků ze strany vlády České republiky od stávkové pohotovosti k výstražné stávce a k demonstraci před Úřadem vlády ČR dne 9. 6. 2008. Dovolte nám, abychom připomněli tři zásadní důvody stávky: 1. Vládou navrhované zvýšení rozpočtu regionálního školství o 500 mil. Kč neřeší reálné snížení platu zaměstnanců školství v roce 2008. 2. Navrhované opatření nepočítá vůbec s řešením poklesu reálných platů provozních a správních zaměstnanců v roce 2008. 3. Navrhované opatření neřeší snížení finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje v roce 2008 (učební pomůcky, učebnice, vzdělávání pedagogických pracovníků apod.). Jsme přesvědčení, že jako vedoucí pracovníci škol a školských zařízení chápete snahu Vašich spolupracovníků vyjádřit svůj nesouhlas s kroky vlády ČR a svým postojem podpoříte snahu svých podřízených po zlepšení nejen finanční situace ve školství v roce 2008. Jde nám o společnou věc. Sekce vedoucích pracovníků Více po kliknutí na logo.


Informace k navýšení prostředků určených na platy pedagogických pracovníků Praha, 27. května 2008 Jednání o navýšení prostředků na odměňování v regionálním školství byla ze strany MŠMT od počátku zaměřena zejména na hledání řešení problému, který v současné době považujeme za natolik zásadní, že by mohl v budoucnu negativně ovlivnit kurikulární reformu a obecněji i kvalitu vzdělávání jako takovou. Více zde.


Prohlášení CZESHA k novele zákona 15. května 2008 Národní rada  Unie CZESHA přijala toto prohlášení k novele školského zákona v oblasti přijímacího řízení na střední školy: Jsme přesvědčeni, že tato novela významně zhorší podmínky přijímání na střední školy v režimu správního řízení a vyvolá nezanedbatelné zvýšení nákladů spojené s agendou přijímacího řízení zejména z těchto důvodů:

1.    V přijímacím řízení se objeví trojnásobný počet přihlášek oproti skutečnému počtu žáků, kteří se ucházejí o přijetí.

2.   Ředitel školy v okamžiku rozhodnutí nebude mít ani přibližnou informaci o tom, kolik žáků skutečně na školu nastoupí. Mnoho žáků bude tedy v 1. kole zbytečně nepřijato.

3.    Žáci, kteří byli nepřijati v 1. kole, budou hledat umístění v dalších kolech. Tím se podstatně zvýší agenda dalších kol přijímacího řízení a celý systém se destabilizuje.

Více zde .


Tři přihlášky proti všem 6. května 2008 V poslanecké sněmovně se připravuje hlasování o další novele školských zákonů, v tomto případě vyhlášky o přijímání žáků ke studiu na středních školách. Každá podobná změna je značně medializovaná. Při posledním zrušení dvou podaných přihlášek žáků základních škol k dalšímu studiu byla spuštěna kampaň ve jménu nešťastných uchazečů, kteří nebyli přijati na vysněnou střední školu. Údajně se významné procento žáků bojí podat přihlášku podle svého přání, a tak raději vyplní přihlášku na jistotu, nebo nebyli přijati na vybranou SŠ z důvodu, že měli možnost podat jen jednu přihlášku. J. Kašpar, G L. Pika, Plzeň Pokračování zde.


stolzovaP. Piťha: Velká iluze českého školství Zdá se nepochopitelné, jak je možné, že se národ s takovou pedagogickou tradicí může bezhlavě přiklonit jednou k Makarenkovi, podruhé k technologiím behavioristů a nikdy se nezamyslet. Vysvětlení ovšem znám a je bolestné. Tlak hrubé moci v případě prvém a finanční moci v druhém byl větší než pevnost lidí. Jistě, učitelé jsou státní zaměstnanci, ale jejich submisivita hraničí se zbabělostí a bezpáteřností. Nedostatek lidské a stavovské důstojnosti učitelstva je vážným problémem společnosti. Má to staletí dlouhé kořeny. Nikoho nepranýřuji, ale konstatuji: školy naplněné zbabělci, kteří se zajímají nejprve, a často jedině, o svůj plat, nemohou nikoho vychovat v pevného, pravdivého člověka. Úryvek z projevu. Více zde.


Společné prohlášení UZS ČR a CZESHA k pozměňovacímu návrhu znění § 166 odst. 5 školského zákona Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s údivem a znepokojením jsme přijali zprávu, že při projednávání novely školského zákona zaměřené na přijímací řízení na střední školy, byl poslancem T. Zajíčkem předložen pozměňovací návrh § 166 odst. 5 školského zákona týkající se změny znění tohoto odstavce vypuštěním slova „závažného“ z textu. Stejný návrh byl projednán ve vnějším připomínkovém řízení se zásadním nesouhlasem s touto změnou u představitelů zaměstnavatelů, odborových organizací i školských asociací a rovněž v pracovním týmu RHSD jej sociální partneři jednoznačně odmítli. Důvodem odmítnutí je skutečnost, že navržená změna § 166 odst. 5 jej v podstatě zbavuje smyslu i věcného obsahu. Tento odstavec byl do školského zákona zařazen v důsledku alarmujících zkušeností s odvoláváním ředitelů škol bez jakéhokoliv zdůvodnění a ve snaze zabránit tomu, aby ředitel školy mohl být vystaven subjektivním a často politicky motivovaným tlakům. Navržená úprava neřeší systémově problematiku hodnocení práce ředitele na základě výsledků výchovné a vzdělávací činnosti školy kterou řídí, ale pouze poskytuje záminku k odvolání kteréhokoliv ředitele na základě marginálního či formálního porušení některého z předpisů, zákonných či podzákonných norem, ke kterému na škole může dojít. Tyto argumenty zvážilo MŠMT a proto citovanou úpravu stáhlo z předkládaného balíku novel školského zákona do doby, než bude nalezeno skutečně systémové řešení. Toto řešení musí vycházet z objektivního hodnocení na základě evaluace a závěrů kontrolních orgánů, za účasti relevantních partnerů včetně instituce, která na škole působí ze zákona – školské rady. Podsunutí této „drobné změny“ do tématicky jiné novely školského zákona považujeme za neseriózní a nezodpovědné. Vyzýváme Vás proto velmi naléhavě, abyste odmítli navrženou změnu citovaného odstavce. V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by byli ředitelé a s nimi i školy vystaveni subjektivním a často lokálními politickými zájmy motivovaným tlakům, které jsou v zásadním rozporu s principem nezbytné míry nezávislosti škol, které mají být hodnoceny výhradně na základě výsledků své výchovné a vzdělávací činnosti. Jsme připraveni společně hledat a podpořit všechna řešení, které budou mít za cíl skutečně poctivě posílit objektivní evaluační mechanismy řízení a hodnocení škol a tedy také práce jejich ředitelů. Pozměňovací návrh pana poslance Zajíčka jde právě opačným směrem.

26. dubna 2008 Ing. Pavel Dušek v. r. prezident UZS ČR, Ing. Jaroslav Ponec v. r. předseda Unie školských asociací ČR


Majetková přiznání ředitelů Praha 25. dubna 2008 Ředitelé českých škol jsou zděšeni. Stejně jako politici budou již v červenci nuceni zveřejnit své majetkové poměry. Poslanci totiž tento týden přehlasovali Senát a schválili novelu zákona o střetu zájmů, který rozšiřuje okruh osob povinných každoročně předkládat majetková přiznání právě o ředitele škol. Týká se to šéfů škol základních, středních i mateřských. Celkem jich je v zemi 10 500. Více zde.

 

 Příklady dobré praxe
Inspirativní portál k ŠVP


Databáze členů AŘG
Můžete si ověřit správnost údajů, zjistit svůj kód a zaregistrování platby členského příspěvku .


Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

4. říjen 2007